Thứ tư, ngày 01/07/2015
Trang chủ Sơ đồ site Đăng nhập RSS
   Tin tức hoạt động >> Đảng và hoạt động đoàn thể
Quận uỷ Hoàn Kiếm tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2012 (29/01/2013)
Chiều ngày 23/01/2013, Quận uỷ Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012, triển khai kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận và cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Hoàng Công Khôi - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Lê Thị Minh Nguyệt - Phó bí thư Thường trực Quận uỷ; Vũ Văn Viện - Phó bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban thường vụ Quận uỷ, Trưởng các ban Đảng, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; các phòng, ban, ngành quận, lãnh đạo các phường và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ.

 Thay mặt Ban thường vụ Quận uỷ, đồng chí Trần Hoàng Hội - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Năm 2012, vượt lên nhiều khó khăn, công tác xây dựng Đảng của quận đã đạt nhiều kết quả tốt. Các cấp uỷ Đảng đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án công tác nhằm cụ thể hoá 7 chương trình công tác toàn khoá của Đảng bộ quận. Các đề án đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của Thành phố và quận, tập trung vào các vấn đề có nhiều khó khăn để đề ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả. Trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI) của Đảng về "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay", Ban Thường vụ Quận uỷ đã tổ chức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc; đã thành lập 11 tổ công tác dự chỉ đạo tại 106 tổ chức cơ sở Đảng và 35 tập thể lãnh đạo; đồng thời gợi ý kiểm điểm sâu tới 47 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 18 Đảng bộ phường, 26 chi đảng bộ khối hành chính sự nghiệp và 3 Đảng bộ khối doanh nghiệp). Công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên được gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được tổ chức có chiều sâu và hiệu quả hơn. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hoá, đã tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài. Việc bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Quản lý được triển khai bài bản, đồng bộ và đạt kết quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã có nhiều chuyển biến, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của quận và tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Phần lớn các cơ sở Đảng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở thường xuyên được đổi mới, phát huy được truyền thống đoàn kết, thống nhất cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; sau kiểm tra giám sát đã thực sự có chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Quận uỷ đã thành lập 2 cuộc kiểm tra tại 10 lượt đơn vị về việc thực hiện Chương trình 09 của Quận uỷ tại các đơn vị; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Năm 2012 toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên với hình thức: khiển trách 8, cảnh cáo 6 đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật đồng thời với xử lý kỷ luật về chính quyền. Từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên, nhất là đối với các tổ chức Đảng ngoài khu vực nhà nước được tập trung đi vào những nội dung cụ thể, thiết thực. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền quận, phường có nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận. Công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Ban Thường vụ Quận uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đại đoàn kết toàn dân, công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo và công tác dân vận chính quyền. MTTQ quận và các đoàn thể từ quận đến phường tiếp tuc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường công tác vận động, thu hút đoàn viên, hội viên; phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nươc, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các cấp chính quyền, các phòng, ngành và giữa các đoàn thể. Các hoạt động đó góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của quận.

            Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đi vào chiều sâu; tạo bước chuyển rõ rệt về nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ. Bên cạnh đó, chỉ đạo và có biện pháp giải quyết tốt bức xúc trong đời sống dân sinh và đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

            Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Minh Nguyệt - Phó bí thư Thường trực Quận uỷ đã triển khai kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp quận và cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Hoàng Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2013.

            Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Công Khôi - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận đã nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận năm 2012. Đồng chí chỉ rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm toàn Đảng bộ cần thực hiện tốt trong năm 2013, cụ thể là: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong tâm là 7 chương trình và 30 đề án của Quận uỷ giai đoạn 2010 - 2015, đặc biệt là Chương trình 05-Ctr/QU, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của quận. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền tạo bước chuyển biến rõ rệt về nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện các đề án về công tác cán bộ của Quận uỷ. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 của cấp uỷ, UBKT các cấp. Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, "dân vận khéo"; nắm chắc tình hình và chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng và công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vối tinh thần tập trung, quyết liệt, sâu sát, hiệu quả; lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

Quan Tri Noi Dung
Hoan Kiem portal